Вторник 03, Октомври 2023г.

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID-19 И НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

Информация  за родителите  при възникване на съмнение за случай на COVID-19 

  1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 - незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице,използване на личен транспорт при възможност).

- на родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват

  • да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия ,съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
  • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
  1. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик:

-  родителите информират задължително директора на училището

 - при карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

  1. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене,

повръщане, диария и др.):

- лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето

си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.

-  избягва се физически контакт с други лица.

- при възможност използва личен транспорт за придвижване.

-  осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за

последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест. 

  1. В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек:

 -  лицето информира директора на училището

Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на

домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за

навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.

 

Наръчник за родители - съвети за поведение на учениците при Ковид

Подкрепа на деца в извънредна ситуация

Лична хигиена - предпазвайте себе си и околните!

Препоръки на Световната здравна организация за предпазване от коронавирус COVID-19

Как да си мием ръцете?

 

Сподели: