Петък 17, Септември 2021г.

Начало и край на учебния ден в Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" през учебната 2020/2021 година, както следва:

 

За ученици от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

подг.група 5-6 год.

8,00

13,30

Приемане на децата от 7,45 до 8,00

Утринна гимнастика  от 8,00 до 8,15 ч.

Закуска от 8,15 до 8,45

Подкрепяща закуска от 10,35 до 10,50 ч.

Изпращане на децата от 13,00 до 13,45

Педагогически ситуации – 30 мин.

Време на почивка между ситуациите – 10 мин.

първи клас

8,00

11,55

 Понеделник -                           11,10

втори клас

8,00

11,50

-

трети клас

8,00

13,10

Петък –                                       12,20

четвърти клас

8,00

13,10

Сряда   –                                     12,20

V а клас

8,00

12,35

Понеделник и вторник   –           13,20

V б клас

8,00

12,35

Вторник и сряда  –                      13, 20

V в клас

8,00

12,35

Вторник и четвъртък  –              13, 20

VI а  клас

8,00

12,35

Понеделник и вторник   –           13,20

VI б  клас

8,00

12,35

Вторник и петък –                       13, 20

VI в  клас

8,00

12,35

Вторник и четвъртък –                13, 20

VII а  клас

8,00

12,35

Понеделник -                                14,05

Вторник -                                      13,20

VII б  клас

8,00

12,35

Понеделник, вторник, сряда -     13,20

Сподели: