Петък 14, Юни 2024г.

Обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

На основание заповеди на министъра на здравеопазването и на министъра на образованието и науката се променя начинът на обучение на учениците. 

От 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението в ОУ "Никола Й. Вапцаров" ще се осъществява от разстояние в електронна среда.

Начало на учебните занятия за всички ученици: 9,00 часа, без промяна на седмично разписание.

Учебните часове за учениците от начален етап ще бъдат 20 минути, а за учениците от 5 до 7 клас - по 30 минути.

За учениците без устройства: ще бъдат подготвени указания и материали, които ще се раздават по график от образователните медиатори.

Подробна информация ще получавате от класните ръководители.

Пожелавам успех на всички учители и ученици!

Пазете се, ограничавайте контактите си и спазвайте мерките за предпазване от COVID-19!

Бъдете здрави!

Мария Делчева, директор на ОУ "Н. Й. Вапцаров"

Сподели: