Вторник 03, Октомври 2023г.

Начало и край на учебния ден в Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" през учебната 2021/2022 година, както следва:

За ученици от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията на учебния ден

 

трета-четвърта възрастова група

8,00

13,30

Приемане на децата от 7,45 до 8,00

Утринна гимнастика  от 8,00 до 8,15 ч.

Закуска от 8,15 до 8,45

Подкрепяща закуска от 10,35 до 10,50 ч.

Изпращане на децата от 13,00 до 13,45

Педагогически ситуации – 30 мин.

Време на почивка между ситуациите – 10 мин.

 

първи клас

8,00

11,45

 Понеделник -                           11,00

+-

втори клас

8,00

11,45

--------------------------------------

+-

трети клас

8,00

13,10

Четвъртък –                               12,20

+-

четвърти клас

8,00

13,10

Петък   –                                     12,20

+-

V а клас

8,00

13,25

вторник и сряда – 14,15

+-

V б клас

8,00

13,25

вторник и петък – 14,15

 

VI а  клас

8,00

13,25

Понеделник и вторник   – 14,15

+-

VI б  клас

8,00

13,25

Вторник и четвъртък –  14,15

 

VII а  клас

8,00

13,25

Понеделник -  15,05

Вторник -  14,15

+-

VII б  клас

8,00

13,25

Понеделник, вторник, четвъртък-14,15

 

VII в  клас

8,00

13,25

Понеделник, вторник, сряда -  14,15

 

Сподели: