Сряда 24, Април 2024г.

История на училището

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров”- гр. Хасково е училище с дългогодишна история, с изградени традиции и утвърдени позиции в обучението и  възпитанието на младото поколение на град Хасково.

През 1966/1967 учебна година в кв. „Възраждане“, на ул. „Генерал Колев“ е открито ново училище. За патрон е определено името на поета Никола Йонков Вапцаров.

Директорите, хората, които са ръководили училището и са градили неговия облик през годините, са:

     Мария Христозова – първият директор на училището от 1966 г. до 1979 г.

     Груди Чобанов – от 1979 г. до 1983 г.

     Лозана Янева – от 1983 г. до 1993 г.

     Кера Налбантова  - от 1993 г. до 1997 г.

     Мария Делчева – от 1997 г. до 2021 г.

     Димитрина Димитрова - вр.и.д. директор от м.октомври 2021 г.

ОУ "Никола Й. Вапцаров" е разположено в централната част на града. В него  се обучават и възпитават около 240 деца и ученици от кварталите „Република” и „ Възраждане”. В училището са сформирани  групи за предучилищна подготовка за деца в трета и четвърта възрастова група (5 и 6-годишни). Организирано е целодневно обучение за всички ученици от начален етап на образование.

В ОУ "Н. Й. Вапцаров" се предлагат различни форми на извънкласна дейност и ангажиране на свободното време на учениците. Успешно се интегрират децата от уязвими групи и се дава възможност за изява на талантливи деца. 

Децата със специални образователни потребности получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие. С тях работят ресурсен учител, психолог и логопед.

Сподели: