Петък 14, Август 2020г.

ОУ "Никола Й. Вапцаров" разполага с много добра материална база. Отоплението е на локално парно с течно гориво, а от 2016 г. сградата е газифицирана.

Училището отговаря на изискванията за пожарна безопасност - има  пожароизвестителна инсталация, вътрешни пожарни кранове и средстав за пожарогасене. 

По национална програма "ИКТ в училище" е изградена безжична мрежа с достъп до интернет за ученици и учители на територията на цялата сграда.

   Училището разполага с два компютърни кабинета, единият от които е оборудван с 22 терминала по национална програма "ИКТ в училище".

 

 

Ателие за творчески дейности на учениците 

 

Оборудвана е зала за презентации. В нея се провеждат организирани дейности, използва се и за репетиции на танцовия състав.

   

Обучението в подготвителните групи се осъществява в специално обзаведени стаи според

изискванията за провеждане на предучилищно обучение.


Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито - голям училищен двор с игрище за футбол, волейбол и две баскетболни игрища.

През зимния период учебните часове се провеждат в пригодена класна стая, оборудвана с маси за тенис.

Сподели: