Петък 14, Юни 2024г.

ОУ "Никола Й. Вапцаров" разполага с много добра материална база. Отоплението е на локално парно с течно гориво, а от 2016 г. сградата е газифицирана.

Училището отговаря на изискванията за пожарна безопасност - има  пожароизвестителна инсталация, вътрешни пожарни кранове и средства за пожарогасене. 

По национална програма "ИКТ в училище" е изградена безжична мрежа с достъп до интернет за ученици и учители на територията на цялата сграда.

   Училището разполага с два компютърни кабинета, единият от които е оборудван с 22 терминала по национална програма "ИКТ в училище".

 

 

Ателие за творчески дейности на учениците 

 

Оборудвана е зала за презентации. В нея се провеждат организирани дейности, използва се и за репетиции на танцовия състав.

Обучението в подготвителна груп се осъществява в специално обзаведена стая според

изискванията за провеждане на предучилищно обучение.

В подходящо обзаведена стая по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" се провеждат следобедните занимания по интереси в целодневното обучение на учениците от начален етап на образование. Благодарение на Програмата училището разполага и с вътрешна и външна площадка за обучение по безопасност на движението.

Часовете по физическо възпитание и спорт се провеждат на открито - голям училищен двор с игрище за футбол, волейбол и две баскетболни игрища.

През зимния период учебните часове се провеждат в пригодена класна стая, оборудвана с маси за тенис.

Сподели: