Вторник 03, Октомври 2023г.

Ръководство:

Димитрина Димитрова

Директор 

Елена Бонева

Заместник-директор по учебната дейност

Илиана Тотева

Педагогически съветник

 

Учители:

 Ани Павлова

Български език и литгература

 Венета Ленкова

Български език и литература

История и цивилизация       

Мариана Христова

Български език и литература

 Нина Марева

Английски език

Изобразително изкуство                  

Несибе Тайр

Английски език

Диана Данева

Математика и КМИТ

 Дора Томова

Математика и физика

 Недялка Петрова

Обществени науки

 Радостина Тодорова

Природни науки

 Стилияна Ангелова

Музика

Технологии и предприемачество                                        

 Петър Мишков

Физическо възпитание и спорт

Учител в предучилищна група: 

 Ваня Трендафилова

Трета и четвърта възрастова група

Учители в начален етап (І - ІV клас):

Пламена Петкова

І клас

Минка Хадживълчева

ІІ клас

Росица Чолакова

III клас

Гиргинка Димитрова

 IV клас

 Учител в целодневна организация на учебния ден                   (І-ІV клас):

 Донка Армутлиева

I клас

Шукран Али

II клас

Митка Тенева

III клас

Светла Петрова

IV клас

Ресурсен учител: 

Ивелина Гърова

Педагогически специалисти по проект "Подкрепа за приобщаващо образование":

Анна Въчева логопед в училище
Лидия Микова психолог, училищен
Сподели: