Сряда 24, Април 2024г.

Ръководство:

Димитрина Димитрова

Директор 

   

Илиана Тотева

Педагогически съветник

 

Учители:

 Ани Павлова

Български език и литгература

 Венета Ленкова

Български език и литература

История и цивилизации       

 Нина Марева

Английски език

Изобразително изкуство                  

Несибе Тайр

Английски език

Елена Бонева

Математика
Компютърно моделиране и ИТ
Физика и астрономия

 Дора Томова

Математика 

 Недялка Петрова

История и цивилизации  
География и икономика

 Радостина Тодорова

Природни науки
Технологии и предприемачество

 Стилияна Ангелова

Музика
Технологии и предприемачество                                    

 Петър Мишков

Физическо възпитание и спорт

Учител в предучилищна група: 

 Ваня Трендафилова

Трета и четвърта възрастова група

Учители в начален етап (І - ІV клас):

Гиргинка Димитрова

І а клас

Светла Петрова

І б клас

Пламена Петкова

ІІ клас

Минка Хадживълчева

III клас

Росица Чолакова

 IV клас

 Учител в целодневна организация на учебния ден                   (І-ІV клас):

Даниела Ванчева

I клас

 Донка Армутлиева

II клас

Шукран Али

III клас

Митка Тенева

IV клас

Ресурсен учител: 

Ивелина Гърова

Педагогически специалисти по проект "Успех за теб":

Анна Въчева логопед в училище
Лидия Микова психолог, училищен
Сподели: