Събота 10, Април 2021г.

Ръководство:

Мария Делчева

Директор

Димитрина Димитрова

Заместник-директор по учебната дейност

Елена Бонева

Заместник-директор по учебната дейност

 

Илиана Тотева

Педагогически съветник

Учители:

Български език и литература

 

Ани Павлова

 

Венета Ленкова

 

Мариана Христова

Английски език

 

Нина Марева

 

Несибе Тайр

Математика, Информационни технологии

 

Ваня Димова

 

Дора Томова

Обществени науки

 

Недялка Петрова

Природни науки

 

Радостина Тодорова

Музика, Технологии и предприемачество

 

Стилияна Ангелова

Изобразително изкуство

 

Шукран Али

Физическо възпитание и спорт

 

Петър Мишков

Учители в подготвителни групи – 5год. и 6-год.

 

Радостинка Джаркова

Учители в начален етап (І - ІV клас)

 

Митка Тенева  -  І-а клас

 

Росица Чолакова - І-б клас

 

Светла Петрова - ІІ клас

 

Донка Армутлиева - ІІІ-а клас

 

Пламена Петкова - ІІІ-б клас

 

Гиргинка Димитрова - ІV-а клас

 

Минка Хадживълчева - ІV-б клас

 Учител в целодневна организация на учебния ден (І-ІV клас)

 

Неделина Станкова

Сподели: