Петък 01, Юли 2022г.

Ръководство:

Димитрина Димитрова

Директор 

Елена Бонева

Заместник-директор по учебната дейност

Илиана Тотева

Заместник-директор по учебната дейност

 

 

 

Учители:

Български език и литература

 

Ани Павлова

 

Венета Ленкова

 

Мариана Христова

Английски език

 

Нина Марева

 

Несибе Тайр

Математика, Информационни технологии

 

Ваня Димова

 

Дора Томова

Обществени науки

 

Недялка Петрова

Природни науки

 

Радостина Тодорова

Музика, Технологии и предприемачество

 

Стилияна Ангелова

Изобразително изкуство

 

Шукран Али

Физическо възпитание и спорт

 

Петър Мишков

Учител в предучилищна група - трета и четвърта възрастова група

 

Радостинка Джаркова

Учители в начален етап (І - ІV клас)

 

Минка Хадживълчева - І клас

 

Митка Тенева  -  ІІ-а клас

 

Росица Чолакова - ІІ-б клас

 

Гиргинка Димитрова - ІІІ клас

 

Донка Армутлиева - ІV-а клас

 

Пламена Петкова - ІV-б клас

 Учител в целодневна организация на учебния ден (І-ІV клас)

 

Ваня Трендафилова

Педагогически специалисти по проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

  Ивелина Гърова - ресурсен учител
  Анна Въчева - логопед в училище
  Лидия Микова - психолог, училищен
Сподели: