Понеделник 15, Август 2022г.

Мария Чокова

счетоводител

Петронка Димова

касиер, домакин

Филип Христов

дърводелец, поддръжка

Ангел Вълев

огняр

Мустафа Вели

пазач-портиер

Чистач/хигиенисти:

 

 Зейра Христова

 

Хати Мехмедали

 

Назик Мехмедали

Светла Петрова - образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"

Сема Асенова - медицинско лице

Сподели: