Неделя 20, Юни 2021г.

Мария Чокова

Счетоводител

Петронка Димова

Касиер, домакин

Филип Христов

дърводелец, поддръжка

Ангел Вълев

огняр

Мустафа Вели

пазач-портиер

Чистач/хигиенисти:

 

 Зейра Христова

 

Хати Мехмедали

 

Назик Мехмедали

 Ивелина Точева - образователен медиатор по проект "Подкрепа за успех"

Сема Асенова - медицинско лице

Сподели: