Вторник 03, Октомври 2023г.

Мария Чокова

счетоводител

Петронка Димова

касиер, домакин

Филип Христов

дърводелец, поддръжка

Ангел Вълев

огняр

Иван Георгиев

пазач-портиер

Чистач/хигиенисти:

 

 Зейра Христова

 

Хати Мехмедали

 

Назик Мехмедали

Елена Димитрова - образователен медиатор по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници"

Сема Асенова - медицинско лице

Сподели: