Петък 17, Септември 2021г.

Приемане на деца в подготвителна група

І. Училището обявява прием на деца в подготвителна група за учебната 2021/2022 година - една група

 с деца от трета и четвърта възрастова група - родени през 2016 година и през 2015 година

 

ІІ. График на дейностите:

  1. Необходими документи:
  • Заявление от родител/настойник;
  • Копие от удостоверение за раждане на детето;

       2. Срокове:

  • Приемане на заявления за записване на деца в подготвителна група с приложените необходими документи –  до 15.06.2021 г.
  • Обявяване на списък с приетите деца – на 16.06.2021 г..
  • Попълване на свободните места – в срок до 14.09.2021 г.

 Подаване на документите: в училището от 8,30 ч. до 14,30 ч. при спазване на въведените противоепидемични мерки.

 

Записването на деца в подготвителна група продължава и след започване на учебната година при наличие на свободни места.

Сподели: