Четвъртък 23, Май 2024г.

Приемане на деца в полудневна група за задължително предучилищно образование

 Училището обявява прием на деца в полудневна група за задължително предучилищно образование през учебната 2024/2025 година - една група

 с деца от трета и четвърта възрастова група - родени през 2019 година и през 2018 година

ІІ. График на дейностите:

  1. Необходими документи:
  • Заявление от родител/настойник;
  • Копие от удостоверение за раждане на детето;
  1. Срокове:
  • Приемане на заявления за записване на деца в подготвителна група с приложените необходими документи – до 14.06.2024 г.
  • Обявяване на списък с приетите деца – на 17.06.2024 г..
  • Попълване на свободните места –в срок до 13.09.2024 г.

 Подаване на документите: в училището от 8,30 ч. до 14,30 ч. 

Записването на деца от трета и четвърта възрастова група в полудневна предучилищна група продължава и след започване на учебната година при наличие на свободни места.

 

Сподели: