Вторник 03, Октомври 2023г.

От началото на 2022-2023 учебна година ОУ „Никола Й. Вапцаров“ работи по проект „Учим, играем и творим“, финансиран по Национална програма Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап". Проектът е на стойност 9999 лв., като 3500 лв. са за обзавеждане на стая за занимания по интереси, книги - 2000 лв., образователни игри - 2500 лв., материали - 1999 лв.

В новата оборудвана и обзаведена стая се провеждат дейностите по интереси: наука, спорт, изкуства, образователни и занимателни игри с учениците от целодневната организация на учебния ден. Подобрената материална база създава условия учениците от начален етап  да играят и експериментират, да се учат да общуват и да работят в екип, да разрешават проблемни и  рискови ситуации в сигурна и достъпна образователна среда. 

 
 
 

 

Сподели: