Вторник 03, Октомври 2023г.

Проект "Децата за правата на детето"

Демонстративна игра „Аз знам правата си“ се проведе в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ по повод 10. декември – Международен ден на човешките права. По забавен начин седмокласниците запознаха по-малките ученици от пети и шести класове с Конвенцията за правата на детето.
Инициативата е част от проект „Децата за правата на детето“, изпълняван от сдружение „Шанс и закрила“, Хасково в ОУ „Никола Й. Вапцаров“. Целта на проекта е да се разработят и използват иновативни подходи в обучението на децата за правото им да изказват и отстояват мнения по въпроси, които ги засягат.
Проектът се реализира с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
 
Сподели: