Петък 14, Юни 2024г.

Вътрешно-училищна квалификация

В периода 31.05.2024 г. - 02.06.2024 г. педагогически специалисти от ОУ "Никола Й. Вапцаров" участваха в двудневна вътрешно-училищна квалификация на тема "Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното и училищното образование". Лектор бе Маргарита Атанасова, преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", филиал Кърджали.  Акценти в  обучението: Основни проблеми в приобщаването и интеграцията на децата и учениците в училище; Педагогически стратегии и примерна организация на обучението чрез универсален дизайн за обучение.

 

Сподели: