Понеделник 23, Май 2022г.

Училище за родители по проект "Мрежа за превенция на ранни бракове", съфинансиран по Програма "Права, равенство и гражданство" на Европейския съюз.

Проектът се изпълнява от сдружение "Шанс и закрила" и ОУ "Никола Й. Вапцаров" в партньорство с организации от България, Гърция, Белгия, Испания и Словения.

   
Сподели: