Събота 10, Април 2021г.
Клас Вид на паралелката Свободни места
І  общообразователна 2
ІІ а,б общообразователни 0
ІІІ а,б общообразователни 10
ІV а,б общообразователни 10
V а,б,в общообразователни 12
VІ а,б,в общообразователни 10
VІІ а,б общообразователни 3
     
     
Сподели: