Петък 17, Септември 2021г.

Мерки за ограничаване на ПТП с участието на деца и намаляване на последствията от тях:

 •  Всички учители, провеждащи обучение по БДП, притежават квалификация по „Методика на обучението по БДП“. Часовете се провеждат в класните стаи с нагледни материали. Осигурена е подходяща учебна литература.
 • Ограничен е достъпът на превозни средства в двора на училището.
 • Тематични родитело-учителски срещи по опазване живота и здравето на участниците в движението с мото „Пазя семейството си на пътя“; определяне с родителите на безопасния маршрут на учениците от дома до училище и обратно.
 • Беседа в часа на класа по повод EDWARD - 26 септември на тема”Обичам семейството си! Да го пазим на пътя“
 • Ежедневни 5-минутки с учениците с цел повишаване вниманието им при движение по пътя към дома.
 • Изготвяне на табла и кътове със снимков материал и информация, изложба на рисунки на тема "Аз отивам на училище", „Да се движим безопасно“ и „Имаш един живот, пази го“, "Да опазим малкия пешеходец.
 • Презентации в часа на класа "Опасностите на улицата", "Децата на пътя", "Пътно движение". Инициатива "До училище пеша". Ролеви игри и беседи с учениците.
 • Викторина "Аз познавам пътните знаци". Училищно състезание между класовете.
 • Провеждане на дейности за отбелязване на Световния ден за възпоменание за жертвите на ПТП - изложба на рисунки; участие в регионален конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата“
 • Запознаване с опасните места в района на училището или места, където са станали пътнотранспортни произшествия
 • Своевременно информиране на децата и учениците за станалите ПТП с участие на деца и ученици, анализ на ситуацията

Проведени инициативи по БДП

 

 

 

Сподели: