Събота 24, Октомври 2020г.

Анализ и оценка на изпълнението и коригиращи решения:

В ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Хасково  обучението по БДП се провежда в класни стаи с онагледяване на обучението по БДП. Всички учители, преподаващи БДП са преминали обучение по методика на обучението по БДП. Изградена и действаща УКБДП. Организирани разговори в родителски срещи в начален етап на тема: безопасният маршрут на учениците от дома до училище и обратно. Определени са  маршрути, обсъдени с родителите. Осигурен е автобус за извозване на учениците от най-отдалечените блокове на града с цел осигуряване на безопасно и навременно пристигане на децата и учениците в училище. Утвърден от директора списък на учениците, определен със заповед придружител на учениците в автобуса, утвърден маршрут, съгласуван с ДАИ. Организирани са дейности за отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – изложба на рисунки; участие в регионален конкурс за детска рисунка на тема „ С очите си видях бедата“. Проведени са обучения по оказване на първа долекарска медицинска помощ. Своевременно се информират децата и учениците за станалите ПТП с участие на деца и ученици, заостря се вниманието на същите и се анализира ситуацията. Ежедневно в края на последния учебен час се провежда 5-мин. по БДП. Издадена е заповед на директора на училището за забрана на достъп на превозни средства в двора на училището.  Около училището има изградена  обезопасителна ограда, поставен пътен знак. По направена от УКБДП оценка и подадено предложение до кмета на общ. Хасково уличното осветление, обезопасителната ограда пред входа за училищния двор и пътни знаци са  подновени.  През учебната 2017/2018 г. няма ПТП с деца и ученици от училището.

 

График за провеждане на 10 мин. беседи от униформените служители на сектор „Пътна полиция“.

06.11.2018г. – 2 клас от 11,10 ч.

06.11.2018г. – 4 клас от 12,30 ч.

07.11.2018г. – 1 клас – 11,10 ч.

13.11.2018г. – 3 клас – 12,30 ч.

20.11.2018г. – 5,6,7 клас – 13,50 ч.

Сподели: