Понеделник 23, Май 2022г.

Областна  панорама на  професионалното образование - материалите са публикувани в Раздел "Прием" на сайта http://ruobg.com/priem/

Регионално управление на образованието – Хасково ще публикува в Раздел „Прием“ презентации на учебни заведения с професии и специалности, по които ще се извършва обучението през учебната 2020/2021 година. Надяваме се, че видео материалите ще ориентират учениците и техните родители при избора на образование и професия. Основното предимство на професионалното образование е възможността му да създава пряка връзка между младежите и пазара на труда.

Сподели: