Понеделник 23, Май 2022г.

Седмично учебно разписание на учебните часове за І срок

 

І клас

Понеделник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Музика

Вторник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Изобразително изкуство

5

Час на класа

Сряда                                                                        

1

Български език и литература

2

Български език и литература - ИУЧ

3

Математика

4

Музика

5

Физическо възпитание и спорт

Четвъртък

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Изобразително изкуство

5

Физическо възпитание и спорт

Петък 

1

Родинознание

2

Български език и литература - ИУЧ

3

Математика ИУЧ

4

Технологии и предприемачество

5

Час за спортни дейности

   

ІI а клас

ІI б клас

Понеделник

Понеделник

1

Български език и литература

1

Български език и литература

2

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

3

Математика

4

Музика

4

Музика

5

Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възпитание и спорт

Вторник

Вторник

1

Математика

1

Български език и литература

2

Английски език

2

Български език и литература

3

Български език и литература

3

Английски език

4

Български език и литература

4

Математика

5

Час на класа

5

Час на класа

Сряда                                                                        

Сряда 

1

Околен свят

1

Околен свят

2

Математика

2

Математика

3

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Музика

5

Музика

Четвъртък                                                              

Четвъртък 

1

Български език и литература - ИУЧ

1

Български език и литература - ИУЧ

2

Математика

2

Математика

3

Английски език

3

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

4

Английски език

5

Физическо възпитание и спорт

5

Физическо възпитание и спорт

                       Петък                                                                      

Петък

1

Български език и литература

1

Български език и литература

2

Български език и литература - ИУЧ

2

Български език и литература - ИУЧ

3

Математика - ИУЧ

3

Математика - ИУЧ

4

Технологии и предприемачество

4

Технологии и предприемачество

5

Час за спортни дейности

5

Час за спортни дейности

         

 

 

ІII клас

Понеделник

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Човекът и природата

5

Компютърно моделиране

6

Физическо възпитание и спорт

Вторник

1

Английски език

2

Математика

3

Български език и литература

4

Човекът и обществото

5

Български език и литература ИУЧ

6

Час на класа

Сряда                                                                        

1

Български език и литература ИУЧ

2

Математика

3

Изобразително изкуство

4

Английски език

5

Музика

6

Час за спортни дейности

Четвъртък

1

Математика

2

Английски език

3

Български език и литература  

4

Български език и литература

5

Изобразително изкуство

Петък 

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Човекът и обществото

4

Математика ИУЧ

5

Физическо възпитание и спорт

6

Технологии и предприемачество

 

 

ІV а клас

ІV б клас

Понеделник

Понеделник

1

Математика

1

 Английски език

2

Английски език

2

 Български език и литература

3

Компютърно моделиране

3

 Български език и литература

4

Български език и литература

4

 Компютърно моделиране

5

Български език и литература

5

 Математика

6

Физическо възпитание и спорт

6

 Физическо възпитание и спорт

Вторник

Вторник

1

 Човекът и природата

1

 Човекът и природата

2

 Български език и литература

2

Български език и литература

3

 Български език и литература

3

Български език и литература

4

 Математика

4

Математика

5

 Музика

5

Музика

6

 Час на класа

6

Час на класа

Сряда

Сряда

1

 Изобразително изкуство

1

 Български език и литература

2

 Английски език

2

 Изобразително изкуство

3

 Математика

3

 Английски език

4

 Български език и литература

4

 Математика

5

 Български език и литература

5

 Български език и литература

6

Час за спортни дейности

6

Час за спортни дейности

Четвъртък

Четвъртък

1

Човекът и обществото

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

2

Човекът и обществото

3

Математика

3

Математика

4

Български език и литература

4

Български език и литература

5

Музика

5

Музика

6

Технологии и предприемачество

6

Технологии и предприемачество

Петък

Петък

1

 Английски език

1

 Български език и лит. – ИУЧ

2

 Български език и лит. – ИУЧ

2

 Английски език

3

 Математика – ИУЧ

3

 Математика – ИУЧ

4

 Човекът и природата

4

 Човекът и природата

5

 Физическо възпитание и спорт

5

 Физическо възпитание и спорт

             

 

  V клас        

ден

час

V а

V б

ПОНЕДЕЛНИК

1

Човекът и природата

Английски език

2

Английски език

Човекът и природата

3

Български език и литература

История и цивилизация

4

Математика

Български език и литература

5

История и цивилизация

Математика

6

Музика

Изобразително изкуство

7

Изобразително изкуство

Музика

 

ВТОРНИК

1

Компют. модел.и информац. техн.

Физическо възпитание и спорт

2

Физическо възпитание и спорт

Компют. модел.и информац. техн.

3

География и икономика

Математика

4

Български език и литература ИУЧ

География и икономика

5

Английски език

Български език и литература ИУЧ

6

Математика

Английски език

7

Час на класа

Час на класа

 

СРЯДА

1

Човекът и природата

География и икономика

2

География и икономика

Човекът и природата

3

Музика

Български език и литература

4

Математика

Български език и литература

5

Български език и литература

Музика

6

Български език и литература

Математика

7

 

Час за спортни дейности

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

История и цивилизация

2

История и цивилизация

Български език и литература

3

Математика

Човекът и природата

4

Човекът и природата

Математика

5

Физическо възпитание и спорт

Английски език

6

Английски език

Физическо възпитание и спорт

7

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

1

Изобразително изкуство

Български език и литература

2

Български език и литература

Изобразително изкуство

3

Математика ИУЧ

Български език и литератураИУЧ

4

Български език и литератураИУЧ

Математика ИУЧ

5

Технологии и предприемачество

Компют. модел.и информац. техн.

6

Компют. модел.и информац. техн.

Технологии и предприемачество

7

Час за спортни дейности

 

 

ден

час

VI а

VI б

ПОНЕДЕЛНИК

1

История и цивилизация

Български език и литератураИУЧ

2

Български език и литератураИУЧ

История и цивилизация

3

Математика

Английски език

4

Английски език

Изобразително изкуство

5

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

6

Физическо възпитание и спорт

Математика

7

Час за спортни дейности

 

 

ВТОРНИК

1

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

2

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

3

Изобразително изкуство

Английски език

4

Математика

Изобразително изкуство

5

Български език и литература

Математика

6

Английски език

Български език и литературa

7

Час на класа

Час на класа

 

СРЯДА

1

Физическо възпитание и спорт

Музика

2

Музика

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

Математика

4

Български език и литература

Английски език

5

Математика

Български език и литература

6

Английски език

Български език и литература

7

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Информационни технологии

Английски език

2

Музика

Информационни технологии

3

Български език и литература

Музика

4

Математика ИУЧ

Български език и литература

5

Математика

Математика ИУЧ

6

Английски език

Математика

7

 

Час за спортни дейности

 

 

 

 

ПЕТЪК

1

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

2

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

3

Български език и литература

Технологии и предприемачество

4

Технологии и предприемачество

Български език и литература

5

Човекът и природата

История и цивилизация

6

История и цивилизация

Човекът и природата

  

ден

час

VII а

VII б

VII в

ПОНЕДЕЛНИК

1

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

2

Математика

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

3

Български език и литература

Физика и астрономия

Математика

4

Физика и астрономия

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

5

История и цивилизация

Биология и ЗО

Информационни технологии

6

Биология и ЗО

Информационни технологии

История и цивилизация

7

Информационни технологии

История и цивилизация

Биология и ЗО

 

8

Час за спортни дейности

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

1

Български език и литератураИУЧ

География и икономика

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

Български език и литератураИУЧ

География и икономика

3

Математика

Технологии и предприемачество

Химия и ОСС

4

Химия и ОСС

Математика

Технологии и предприемачество

5

Технологии и предприемачество

Химия и ОСС

Математика

6

География и икономика

Изобразително изкуство

Български език и литератураИУЧ

7

Час на класа

Час на класа

Час на класа

 

 

 

СРЯДА

1

Български език и литература

Математика

Български език и литератураИУЧ

2

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература

3

Физика и астрономия

Английски език

Математика

4

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Физика и астрономия

5

Български език и литератураИУЧ

Физическо възпитание и спорт

Английски език

6

Английски език

Български език и литератураИУЧ

Физическо възпитание и спорт

 

7

 

 

Час за спортни дейности

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

1

Български език и литература

Математика

Музика

2

Български език и литература

Английски език

Математика

3

Математика

Български език и литература

Английски език

4

Английски език

Български език и литература

История и цивилизация

5

История и цивилизация

Музика

Български език и литература

6

Музика

История и цивилизация

Български език и литература

7

 

Час за спортни дейности

 

 

 

 

ПЕТЪК

1

Английски език

Математика- ИУЧ

Биология и ЗО

2

Биология и ЗО

Английски език

Математика- ИУЧ

3

Математика- ИУЧ

Биология и ЗО

Английски език

4

География и икономика

Изобразително изкуство

Български език и литература

5

Български език и литература

География и икономика

Изобразително изкуство

6

Изобразително изкуство

Български език и литература

География и икономика

7

 

 

 

  

Дейностите в целодневна организация на учебния ден (ЦОУД) се провеждат в сборна група от I и II клас следобяд, след приключване на учебните часове за деня.

Дейност

Група за ЦОУД

Организиран отдих и физическа активност

11,10/11,50 – 12:50

Самоподготовка

13:00 – 13:35

Самоподготовка

13:45 – 14:20

 Занимания по интереси

14:30 – 15:05

 Занимания по интереси

15:10 – 15:45

Организиран отдих и физическа активност

15:45 – 16:20

 

                                                                  

Сподели: