Четвъртък 18, Юли 2024г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО УЧАСТИЕ В ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

Резултатите от изпитите от НВО са обявени в Единната информационна система за изпити и прием на адрес: https://infopriem.mon.bg Всеки ученик има персонален профил в нея и индивидуален код за достъп. В периода 08.07. – 10.07.2024 г. се подават заявления за участие в първи етап на класирането за профили и професии по утвърдения държавен план-прием.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2024/2025 г. се извършва онлайн в същата платформа, на която виждате оценките си от изпитите за НВО. 

В случай, че нямате техническа възможност да подадете заявление онлайн, можете да се обърнете към училището, в което завършвате седми клас, за да ви бъде оказана помощ.

Очакваме Ви в сградата на ПГТАТ  "Н. Й. Вапцаров", където в момента се помещава ОУ „Н. Й. Вапцаров“, за да подадем заедно документи за участие в първо класиране в периода от 8 юли до 10 юли!

Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 12.07.2024 г. 

Информация за утвърдения държавен план-прием и за сроковете по дейностите за приемане на учениците след завършено основно образование можете да намерите на сайта на РУО - Хасково в рубриката "Прием".

Сподели: