Четвъртък 18, Юли 2024г.

График на дейностите по приемането на учениците след VII клас

График на дейностите по приемането на учениците след VII клас

 

Дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в държавния план-приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г.

08 - 10 юли 2024 г.

2.

Обявяване на първи етап на класиране

до 12 юли 2024 г.

3.

Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15 - 17 юли 2024 г.

4.

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране

до 19 юли 2024 г.

5.

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране

22 - 24 юли 2024 г.

6.

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране

25 юли 2024 г.

7.

Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране

26 и 29 юли 2024 г.

8.

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране

до 30 юли 2024 г.

9.

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране

31 - 01 август 2024 г.

10.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране

до 02 август 2024 г.

11.

Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране

05 - 06 август 2024 г.

12.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г.

13.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

8 - 9 август 2024 г.

14.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 12 август 2024 г.

Сподели: