Петък 14, Юни 2024г.

ОУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“  ГРАД  ХАСКОВО

ул. “Ген. Колев“ 28 , тел.62 26 69, 62 29 93, 62 49 34

 

ПОКАНА

за събрание на родителите, излъчени да участват в избора на Обществен съвет в ОУ  „Никола Йонков Вапцаров”, гр. Хасково

ДО

Г-Н/Г-ЖА ………………………………….

УВАЖАЕМИ/А Г-Н/Г-ЖО ……………………………………………

Във връзка с прилагане на чл. 265, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 от закона за предучилищното  и училищното образование, 

Директорът на  ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Хасково

Ви кани  да участвате в учредяването на ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

на 12.12.2016 г. /понеделник/, от 16.00 часа в сградата на училището стая № 15, етаж втори, където  ще се проведе събрание, със следния дневен ред:

 

  1. Запознаване с дейността на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, съобразно Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища.
  2. Избор на родители за членове на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ на ОУ „Никола Йонков Вапцаров”, Хасково.

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

Мария Делчева

ДИРЕКТОР НА ОУ  „Н. Й. Вапцаров”- гр. Хасково

Сподели: