Четвъртък 23, Май 2024г.

Покана за заседание на Обществения съвет на 30.01.2017 г.

Уважаеми членове на Обществения съвет,

На 30.01.2017 г. (понеделник) от 10,00 ч., в кабинета на директора ще се проведе заседание на обществения съвет.

Дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.

2. Разпределение на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017 г.

3. Съгласуване предложение на директора за разпределяне на средствата от преходния остатък.

4. Излъчване на представител в Съвета "Твоят час".

5. Излъчване на представител в създаването и приемането на Етичен кодекс на училищната общност.

6. Разни.

Сподели: