Понеделник 05, Юни 2023г.

Организация на учебния ден през 2022 - 2023 учебна година 

  • Начало и край на учебния ден в Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" през учебната 2022/2023 година: 

За ученици от:

Начало на учебния ден

Край на учебния ден

Особености при организацията

на учебния ден

 

трета-четвърта възрастова група

8,00

13,30

Приемане на децата от 7,45 до 8,00

Утринна гимнастика  от 8,00 до 8,15 ч.

Закуска от 8,15 до 8,45

Подкрепяща закуска от 10,35 до 10,50 ч.

Изпращане на децата от 13,00 до 13,45

Педагогически ситуации – 30 мин.

Време на почивка между ситуациите – 10 мин.

 

първи клас

8,00

11,45

 петък – 11,00

 

втори клас

8,00

11,45

--------------------------------------

 

трети клас

8,00

13,00

петък – 12,10

 

четвърти клас

8,00

13,00

четвъртък   –12,10

 

V а клас

8,00

13,50

петък – 13,00

 

V б клас

8,00

13,50

петък – 13,00

 

VI а  клас

8,00

13,50

вторник   – 13,00

 

VI б  клас

8,00

13,50

петък –  13,00

 

VII а  клас

8,00

13,50

петък – 13,00

 

VII б  клас

8,00

13,50

вторник – 13,00

 

Сподели: