Петък 17, Септември 2021г.

Групи за допълнителни обучения по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2019-2020 година

Страницата на проект "Подкрепа за успех" може да намерите на адрес: https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Предвид извънредната ситуация в страната, от 16 март 2020 г. бяха прекъснати дейностите по проект "Подкрепа за успех".
След приключване на учебните занятия е организирано допълнително обучение за учениците през лятната ваканция.

Ръководител

Предмет 

Клас

Начало – край

Брой часове

Ден

Час

Стая

Светла Банилова Одажиева

Български език и литература

1

08.10.2019

17.06.2020

 

08.06.2020

01.07.2020

100 + 10р.

Вторник

Сряда

Четвъртък

от понеделник до петък

12.05

 

9.00

№ 3

Първи етаж

Донка Георгиева Армутлиева

Български език и литература

08.10.2019

17.06.2020

 

08.06.2020

01.07.2020

100 + 10р.

Вторник

Сряда

Четвъртък

от понеделник до петък

12.05

 

9.00

№ 5

Първи етаж

Пламена Светославова Петкова

Български език и литература

08.10.2019

17.06.2020

08.06.2020

02.07.2020

100 + 10р.

Вторник

Сряда

Четвъртък

от понеделник до петък

12.05

№ 4

Първи етаж

Гиргинка Атанасова Димитрова

Български език и литература

08.10.2019

17.06.2020

08.06.2020

29.06.2020

100 + 10р.

Вторник

Сряда

Четвъртък

от понеделник до петък

13.15

12.25

13.15

№1

Приземен етаж

Минка Колева Хадживълчева

Български език и литература

08.10.2019

17.06.2020

08.06.2020

30.06.2020

100 + 10р.

Вторник

Сряда

Четвъртък

от понеделник до петък

13.15

12.25

13.15

№2

Приземен етаж

Митка Кирева Тенева

Български език и литература

08.10.2019

04.06.2020

18.06.2020

01.07.2020

100 + 10р.

Вторник

Сряда

Четвъртък

от понеделник до петък

13.15

№ 2

Първи еаж

Росица Вълкова Чолакова

Български език и литература

08.10.2019

04.06.2020

18.06.2020

30.06.2020

100 + 10р.

Вторник

Сряда

Четвъртък

от понеделник до петък

13.15

№5

Приземен етаж

Илияна Валентинова Белева

Тонка Иваноав Макавеева

Български език и литература

09.10.2019

04.06.2020

18.06.2020

29.06.2020

60 + 6р.

Сряда 

от понеделник до петък

13.45

№13 Втори етаж

Нина Илчева Марева

Български език и литература

09.10.2019

03.06.2020

18.06.2020

01.07.2020

60 + 6р.

Сряда 

от понеделник до петък

13.45

9.00

№14 Втори етаж

Ани Павлова Петрова

Български език и литература

6

10.10.2019

04.06.2020

18.06.2020

26.06.2020

60 + 6р.

Четвъртък

от понеделник до петък

13.45

9.00

№22 Трети етаж

Венета Ленкова Димова

Български език и литература

7

10.10.2019

04.06.2020

01.06.2020

26.06.2020

60 + 6р.

Четвъртък

понеделник до петък

13.45

 

№11 Втори етаж

Дора Петкова Томова

Математика

5

09.10.2019

03.06.2020

18.06.2020

30.06.2020

60 + 6р.

Сряда

от понеделник до петък

 

13.45

9.00

№12 Втори етаж

Сподели: