Понеделник 23, Май 2022г.

Проектни дейности през м. юни 2021 г.

Предвид спецификата на допълнителното обучение по български език, част от групите не провеждаха онлайн обучение и занятията са изместени през м. юни в седмиците за проектни дейности с учениците от І до VІ клас.

Педагогическ и специалист

(име)

Проект

„Подкрепа за успех“

(група)

Период на провеждане

 

 

дата

(от – до)

ден/дни от

седмицата

час 

(от – до)

 

Митка Кирева Тенева

БЕЛ – 

1 а клас

1.06. -

14.06.

От понеделник до петък

08,00 –

09,20

Ст.1 Призе мен етаж

Митка Кирева Тенева

БЕЛ – 

1 а клас

15.06.-

23.06

От понеделник до петък

08.00 до 10.25

Ст.1 Приземен етаж

Росица Чолакова

БЕЛ – 1 б клас

1.06. -

14.06.

От понеделник до петък

8.00

 

 9.20

Стая  2

приземен етаж

Росица Чолакова

БЕЛ – 1 б клас

15.06.-

23.06

От понеделник до петък

8.00 до 10.25

Стая  2

приземен етаж

Светла Петрова

БЕЛ – 2 клас

1.06. -

23.06.

От понеделник до петък

8,50 –

10,10

Ст.3

Донка

Армутлиева

БЕЛ 3А клас

 

01.06

-

23.06.

От понеделник до петък

09.00

-

10.30

ст.5

- ет.1.

 
   Пламена Петкова

БЕЛ

3б клас

 

01.06

-

23.06.

От понеделник до петък

09.00

-

10.30

ст.5

- ет.1.

Гиргина Димитрова

БЕЛ- 4а клас

15.06.- 30.06. 

От понеделник до петък

10,00-

10,40ч.

Ет.1 ст.2

Минка

Хадживълчева

БЕЛ – 4-б клас

17.06 - 25.06

 

От понеделник до петък

9,00 –

10.30

Ст.5

Призе мен етаж

Нина Марева

БЕЛ –

5клас

15.06. 30.06.

Понеделник, Вторник, сряда, 

Четвъртък

 8,00 – 9.,30ч.

 

Ст.26

Петък 

10.40 - 12.15ч. 

 

Венета Ленкова

БЕЛ – 5б клас

16.06.- 30.06.

От понеделник до петък

08.00

-

09.25

Ст.21

Стилияна Ангелова

БЕЛ-5в-2 клас

15.06.-

30.06.

Понеделник

 Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

10:15- 11.45

9:00 -10.30

9:00 -10.30

9:00- 10.30

12:10. - 13.40

ст.22

Мариана Христова 

БЕЛ – 6б клас

15.06 – 30.06.

Понеделник,

Вторник, сряда, 

четвъртък петък

9.00 –

13.00

Ст.23

Илиана Тотева

БЕЛ – 5в-1 клас

21.06. 25.06.

Понеделник, сряда, 

четвъртък, петък

9,00 – 10,30

Ст.13

 

Дора Томова

Математик

а – 6а клас

17.06. 25.06.

От понеделник до петък

9,00 – 10,30

Ст.14

 

Сподели: