Вторник 03, Октомври 2023г.

Обява за междуучилищни дейности по проект „Подкрепа за успех“ 

Публикувана на: 09.06.2022г. (обновена на: 09.06.2022 14:14:00)

Във връзка с организиране на междуучилищни дейности по проект „Подкрепа за успех“, Ви уведомяваме, че ТЕУП при РУО – Хасково подкрепи идеята на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, град Хасково и НУ „Г. С. Раковски“, град Хасково за провеждането на такава инициатива, тъй като тя ще даде възможност за изяви на учениците и взаимното им опознаване, както и за представяне на постигнатите успехи от работата в групите за допълнително обучение.

Място на провеждане: град  Хасково, Основно училище „Н. Й. Вапцаров“

Дата и начален час на провеждане:13.06.2022г. , 09:30 часа

Линк към обявата на сайта на РУО - Хасково

 

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Място на провеждане (населено място, училище домакин/музей/библиотека/читалище)      

град Хасково, ОУ „Никола Й. Вапцаров“                                                                        

Дата и начален час на провеждане 13.06.2022 г., 9,30 ч.

Времетраене (начало и край на дейността)

Форма (дебат, викторина, фестивал, театрална постановка или др. подходяща)

Тема на междуучилищната дейност

Училища, участници (име на училището, населено място)

Брой на учениците (посочва се броя на участниците от всяко училище)

Ръководители на групи (посочват се ръководителите на групи от всяко училище)

1.       

9,30 – 10,30

викторина

Аз съм грамотен

ОУ „Никола Й. Вапцаров“, град Хасково

и

НУ „Георги С. Раковски“, град Хасково

20

 

 

 

30

Минка Хадживълчева

Митка Тенева

Росица Чолакова

Гиргинка Димитрова

Яна Тенева

Хюсние Мурад

Ваня Лозева

Десислава Маргаритова

2.       

10,30 – 12,00

състезание

В света на приказките

ОУ „Никола Й. Вапцаров“, град Хасково и

НУ „Г. С. Раковски“, гр. Хасково

48

Пламена Петкова

Донка Армутлиева

Ани Павлова

Илиана Тотева

Венета Ленкова

Стилияна Ангелова

Нина Марева

Мариана Христова

 Дора Томова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ………………………                                                               

(представител на ТЕУП)   

Сподели: