Вторник 03, Октомври 2023г.

"Работилничка за деца и родители" по проект "Подкрепа за успех"

Една необичайна, интересна и забавна инициатива - „Работилничка за деца и родители“, събра седмокласници от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ и техните родители. Деца и възрастни дискутираха колко важно е образованието за бъдещето на всеки човек. Родителите споделиха кои са най-важните неща, на които искат да научат децата си, подредиха „Скала на ценностите“, споделиха как вземат мотивирано решение в семейството. Особено много децата и техните родители се забавляваха, като участваха по двойки в импровизирано блиц – интервю, чрез което демонстрираха, до каква степен познават вкусовете и интересите си.  Интересна бе за родителите презентацията, от която получиха информация за различните училища, възможностите и сроковете за кандидатстване в тях.

„Работилничка за деца и родители“ се проведе във връзка с насоките от Раздел VII- „Дейности за работа с родителите и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците” от Указанията за изпълнение на дейностите по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.

Вземане на мотивирано решение Защо е важно да сме образовани
Скала на ценностите
Сподели: