Петък 14, Юни 2024г.

През м. януари 2020 г. стартира проект "Образование за утрешния ден".

В училище са сформирани 2 групи за извънкласни дейности с ученици от 3 и 4 клас - клуб "Дигитален свят" с ръководител г-жа Елена Бонева и клуб "Дигитални умения" с ръководител г-жа Гиргина Димитрова.

Поради въведеното извънредно положение и преминаване в обучение от разстояние, занятията на групите бяха преустановени.

През новата учебна година, от м. септември 2020 г. до м. декември 2020 г., двете групи продължават дейностите по проекта.

През пролетта на 2020 г. ОУ "Никола Й. Вапцаров" получи интерактивен дисплей по проект "Образование за утрешния ден".

Използва се в дейностите на групите за извънкласни дейности по проекта, както и всекидневно в урочната дейност.

Работата с интерактивния дисплей за учениците е интересна, а задачите - по-лесни.

Сподели: