Вторник 22, Септември 2020г.

През м. януари 2020 г. стартира проект "Образование за утрешния ден".

В училище са сформирани 2 групи за извънкласни дейности с ученици от 3 и 4 клас 9 клуб "Дигитален свят" с ръководител г-жа Елена Бонева и клуб "Дигитални умения" с ръководител г-жа Гиргина Димитрова.

 

Сподели: