Вторник 03, Октомври 2023г.

Материали от работата на клуб "Дигитални умения" с ръководител г-жа Гиргина Димитрова

Интерактивният дисплей, получен през 2020 г. по проект "Образование за утрешния ден" се използва в работата на клуб "Дигитални умения".

Всекидневно госпожа Г. Димитрова и учениците от 4-а клас с удоволствие работят с интерактивния дисплей, изполват и закупеният от училището лиценз mozaBook - образователен презентационен софтуер за интерактивна дъска.

   

Презентация на групата в края на дейностите

Сподели: