Вторник 03, Октомври 2023г.

По проект "Подкрепа за приобщаващо образование" през 2021 г. се изгради нов специализиран кабинет за приобщаващо образование– за психологическа подкрепа, за логопедична подкрепа, ресурсен кабинет. Закупено е оборудване за допълнителна подкрепа в зависимост от потребностите на децата и учениците. 

В новия кабинет, състоящ се от две преходни стаи, работят педагогическите специалисти, назначени по проекта - ресурсен учител, логопед и психолог.

Сподели: