Вторник 03, Октомври 2023г.

График на дейностите за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в ОУ "Никола Й. Вапцаров"

                                                             

График на дейностите за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в ОУ „Никола Й. Вапцаров“, Хасково

 Дейност 6.3. „Кампании за превенция на насилие и тормоз, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците

 Месец март, 2023 г.

Кога?

Какво?

Подходящо за кого?

 

14.03.2023г.

13:00

Училище за родители

Силни без насилие

Родители на ученици в прогимназиален етап подобряват умения за разпознаване и предотвратяване на негативни прояви сред учениците

27.03.2023г.

13:35

Прочети ми приказка

Приказка за силата

Родители четат приказки за доброто на ученици в начален етап

28.03.2023г.

13:40

Прочети ми приказка

Приказка за силата

30.03.2023г.

13:50

Работилница за деца и родители

Приказките – извор на мъдрост и доброта

Родители и  ученици от V  клас творят заедно за създаване на положителна нагласа към учебната среда.

Месец април, 2023 г.

Кога?

Какво?

Подходящо за кого?

06.04.2023г.

13:50

Работилница за деца и родители

Доброто – това е….

Родители и  ученици от V  клас творят заедно за създаване на положителна нагласа към учебната среда.

19.04.2023г.

13:40

Прочети ми приказка

Мечката и лошата дума

Родители четат приказки за доброто на ученици в начален етап

21.04.2023г.

13:35

Прочети ми приказка

Мечката и лошата дума

25.04.2023г.

13:00

Училище

за родители

Проблемно поведение и подходи за преодоляване

Родители на ученици в прогимназиален етап подобряват умения за разпознаване и предотвратяване на негативни прояви сред учениците

26.04.2023г.

13:00

Училище

за родители

Разрешаване на конфликти без насилие

27.04.2023г.

8:45

Прочети ми приказка

Мързеливата Богданка

Родители четат приказки за доброто на ученици в начален етап

 Месец май, 2023г.

Кога?

Какво?

Подходящо за кого?

02.05.2023г.

13:40

Прочети ми приказка

Приказка за силата

Родители четат приказки за доброто на ученици в начален етап

04.05.2023г.

13:50

Работилница за деца и родители

Добрият приятел

Родители и  ученици от V  клас творят заедно за създаване на положителна нагласа към учебната среда.

09.05.2023г.

10:25

Прочети ми приказка

Приказка за силата

Родители четат приказки за доброто на ученици в начален етап

10.05.2023г.

13:35

Прочети ми приказка

Мързеливата Богданка

16.05.2023г.

13:00

Училище

за родители

Разрешаване на конфликти без насилие

Родители на ученици в прогимназиален етап подобряват умения за разпознаване и предотвратяване на негативни прояви сред учениците

22.05. – 31. 05. 2023г.

 

Работилница за деца и родители

Информационни дни: Семейство и училище заедно в подкрепа на децата

 

„Доброто, това е…“

 

 

Деца и родители представят своите творби в съвместна изложба.

 

Сподели: