Вторник 03, Октомври 2023г.

Училище за родители "Силни без насилие"

 

Училище за родители се проведе през месец март в ОУ „Никола Й. Вапцаров“. Това е едно топло, споделено пространство за среща на съмишленици, за споделяне на въздишки и мечти, за търсене и намиране на решения. Темата е за децата, за образованието, за отговорното родителство, за силата без насилие.

Основна цел на дейността е да се повишават знанията и уменията на родителите за разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви между децата - дискриминация, агресия, насилие...

Водещи на Училището за родители: Илиана Тотева и Лидия Микова

Инициативата е част от „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

   
   
   
   

 

Сподели: