Вторник 03, Октомври 2023г.

Прочети ми приказка в 4. клас

Ден за приказки е днес в 4. клас. Благодарим на г-жа Надежда Руменова - майка на Сабрие, която с радост прие поканата ни да чете приказки в класа на своята дъщеря! Хубаво е, когато семейството ръка ни подава! Инициативата "Прочети ми приказка" е част от Училищна програма за изпълнение на „Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата“ по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, поддейност 6.3. Кампании за превенция на насилие и тормоз, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците.

 
     
 
     
 
     
 
Сподели: