Вторник 03, Октомври 2023г.

В малки групи в училище стартираха обученията на ученици по проекта:

  • 135 ученици, обхванати в 27 групи през м. юни - юли, 2021 г.
  • 71 ученици - в 15 групи през  м. март, 2022 г.;
  • 23 ученици - в 5 групи през м. ноември, 2022 г.

229 ученици успешно завършиха 4-часово обучение и получиха сертификат за "Работа в платформата Teams". В резултат на обучението си, при необходимост те ще могат да се обучават от разстояние в електронна среда.

Сподели: