Петък 14, Юни 2024г.

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхваща и учениците от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

За провеждането на обученията се използват всички налични устройства в училището, вкл. и закупените в рамките на дейност 1, като на всеки ученик се предоставя устройство за самостоятелно ползване по време на обучението. Обученията се извършват присъствено, след учебни занятия от седмичната програма, както и през ваканциите.

В малки групи от 2 до 7 деца, в училище се проведоха обучения на ученици по проекта:

  • 135 ученици, обхванати в 27 групи през м. юни - юли, 2021 г.
  • 71 ученици - в 15 групи през  м. март - м.април, 2022 г.;
  • 23 ученици - в 5 групи през м. ноември, 2022 г.
  • 31 ученици - в 6 групи през м.октомври, 2023

През периода на реализиране на проекта общо 260 ученици успешно завършиха 4-часово обучение и получиха сертификат за "Работа в платформата Teams". В резултат на обучението си, при необходимост те ще могат да се обучават от разстояние в електронна среда.

Сподели: