Четвъртък 23, Май 2024г.

Срещи с класни ръководители и учители

В условията на епидемична обстановка се ограничава достъпът на родители в сградата на училището.

Срещите с класните ръководители и учителите се осъществяват след 14 ч. с предварителна уговорка по телефона.

Часът за консултиране на родители и ученици с класния ръководител е всяка сряда от 17 ч. до 17,45 ч.

Сподели: