Петък 17, Септември 2021г.

Срещи с класни ръководители и учители

В условията на епидемична обстановка се ограничава достъпът на родители в сградата на училището.

Срещите с класните ръководители и учителите се осъществяват след 14 ч. с предварителна уговорка по телефона.

Сподели: