Четвъртък 23, Май 2024г.
Текущи новини
Публикувана на: 04.04.2024г.

Важно!

Стартира цялостен основен ремонт на училищната сграда и от 08.04.2024 г. учениците се преместват в ПГТАТ, а подготвителна група - в ДГ "Щурче"

Стартира цялостен основен ремонт на училищната сграда по проект на община Хасково „Модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Хасково“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда”.

Считано от 08.04.2024 г. учебният процес за учениците от I до VII клас се провежда в сградата на Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии "Никола Й. Вапцаров" (Автото), град Хасково на ул. "Република" 1.

Учениците от I до IV клас се обучават целодневно на четвърти етаж, а учениците от V до VII клас - на първи етаж, втора смяна в сградата на ПГТАТ "Никола Й. Вапцаров" (Автото).

Децата от предучилищна/подготвителна група се обучават в сградата на Детска градина №19 "Щурче" на ул. "Пролетарска" 5, на втори етаж в източно крило.

 

Сподели: