Четвъртък 18, Юли 2024г.
Архив обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
18.04.2024г. Вид на процедурата:
Публично състезание
Уникален номер в Регистъра на ОП:
01764-2024-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”, ГР. ХАСКОВО, ОБЩ. ХАСКОВО
Свързана преписка
18.04.2024г.
19.10.2022г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
01764-2022-0001
Url до регистъра на ОП
Име на поръчката:
Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Хасково за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2027 г.
Свързана преписка
19.10.2022г.