Четвъртък 18, Юли 2024г.

Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата 

През 2022 година бе одобрено проектно предложение на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда", модул 5 "Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата". Финансирането на дейностите от Министерство на образованието и науката е на стойност 2792 лв., а средствата от училището са 708 лв. 

Благодарение на Програмата училището разполага с външна и вътрешна площадка за обучение по безопасност на движението.

Част от училищния двор, определена за външна площадка, бе преасфалтирана с подкрепата на Община Хасково.

По Програмата са осигурени оборудване и материали за пълноценното провеждане на учебните часове. Закупени са учебен светофар, пътни знаци, велосипед с предпазна каска, програмируем учебен робот и други пособия. Целта на уроците по безопасност на движението е да се създадат условия за практическо приложение на знанията и да се повиши мотивацията на учениците за усвояване и прилагане на правилата за безопасно поведение на пътя. Възможност за използване на площадките имат всички ученици от 1. до 7. клас.

На снимките по-долу: урок по безопасност на движението с второкласници.

Сподели: