Вторник 03, Октомври 2023г.

НП "Заедно в изкуствата и в спорта" - Модул 2. Спорт

Приятелска среща между футболните отбори на ОУ „Никола Й. Вапцаров" и ОУ „Христо Смирненски" по НП "Заедно в изкуствата и спорта" /Модул 2- спорт/.
Треньори на отборите: Петър Мишков и Алексей Алексиев - старши учители по физическо възпитание и спорт.
Сподели: