Вторник 03, Октомври 2023г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
19.10.2022г. Вид на процедурата:
Договаряне без предварително обявление
Уникален номер в Регистъра на ОП:
01764-2022-0001
Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Хасково за периода от 01.11.2022 г. до 31.10.2027 г.
Свързана преписка
19.10.2022г.